Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10& ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

 

Rekisterin pitäjä

 

 • Tetradent Oy

Yhteyshenkilö ja osoite

 • Mika Parviainen
 • Hallituskatu 22A, II kerros, 13100 HÄMEENLINNA
 • Puhelin (03) 675 9220 
 • Email mika.parviainen@pps.inet.fi

Rekisterin nimi

 • Potilasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Henkilötietoja käsitellään potilassuhteiden hoitamiseksi , Kelan kanssa asioimiseen ja recall-kutsujen lähettämiseen

Rekisterin tietosisältö

 • Potilasrekisterissä on asiakkaan nimi, syntymä-aika ja yhteystiedot sekä mahdolliset anamneesitiedot ja hoitotoimenpiteet

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Asiakkaan tai hänen huoltajansa antamat tiedot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 • Luovutetaan vain asiakkaan pyynnöstä

Tietojen luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 • Ei luovuteta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Potilaiden käsikortistot säilytetään lukitussa tilassa 
 • Oikeus katsoa potilastietoja on henkilökunnalla.